2017 Yılı 2.Dönem Sözleşmeli Er Teminine İlişkin MSB'den Duyuru!
Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden 2017 yılı 2.Dönem Sözleşmeli Er Alımına istinaden bir duyuru yayınladı.

Duyuruya göre 2017 yılı 2.Dönem Sözleşmeli Er Alımına başvuran ve ön başvuru sonucu olumlu olan adayların kayıt kabul işlemleri, fiziki yeterlilik testi ve mülakat faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Bunlarında yanında adayların mülakatlara gelirken getireceği belgeler hakkında da bilgi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2017 Yılı 2.Dönem Sözleşmeli Er Alımına istinaden yapılan duyuru şu şekildedir;

1. 2017 Yılı Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında Seçim Aşaması Faaliyetleri (Kayıt Kabul Faaliyetleri, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve Mülakat) 14 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
 
2. Başvuruda bulunan adaylardan, aday numarası 122814 ile 165467 arasında olan adaylara çağrı yapılmıştır. Sınavlara çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.
 
3. Adayların getirecekleri belgeler ve seçim aşaması ile ilgili diğer hususlar aşağıda yer alan Başvuru Kılavuzunda açıklanmıştır. Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara ilave olarak, “Sınav Giriş Belgesi’nin yazıcı çıktısı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 adet)” sınava gelirken getirecekler, dosyaya koymayacaklardır.
 
4. Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecektir. Söz konusu belgeler saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların nüfus cüzdanı (kimlik), diploma, terhis belgesi, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.  Aslını getirmeden, sadece belgenin fotokopisini veya belgegeçer suretini getiren adaylar, belgelerini başvuru kılavuzu esaslarına göre tamamlayıncaya kadar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 
5. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir.  Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
 
6. Adaylar, sınavlara gelirken; yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, ehliyet, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getireceklerdir.
 
7. Askerlik hizmetini yapmamış adaylar seçim aşaması faaliyetlerine gelirken son 1(bir) ay içerisinde alınmış “Askerlik Durum Belgesi” getireceklerdir.
 
8. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.
 
9. Seçim aşaması faaliyetleri için yola çıkmadan önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
 
10.  Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.