MSB 13.000 Sözleşmeli Er Alımı Yapacak
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek üzere 2017 yılı içerisinde 13000 sözleşmeli er alımı yapacak. Başvurular 3 Mart - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Sözleşmeli er alımı başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup başvuruları kabul edilen adaylar yine online olarak duyurulacak ve mülakatlara davet edilecektir. Peki sözleşmeli er alımı başvurularına kimler başvurabilir?

13.000 Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar) ile En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar)
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
 • a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
 • b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından
 • c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak
 •  Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Sözleşmeli Er Nitelik Belgesi almış olmak
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak
 • Sözleşmeli Er Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır

13.000 Sözleşmeli Er Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. Adaylar başvurularını Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-4’de bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
 2. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
 3. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Sözleşmeli er alımı başvurusu yapmak için tıklayınız.
Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzunu incelemek için tıklayınız.