Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde barındırmak üzere büro işçisi, bakım onarıcı ve takım avadanlık bölümlerinde engelli 2 işçi alımı yapacağını duyurdu. Duyuruya ait bilgiler şu şekildedir;

TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI İLKADIM/SAMSUN

TALEBİ ALAN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
: SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞ YERİ
: SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
BAYRAKLI/İZMİR
BAŞVURU TARİHİ/YERİ
: 26 ARALIK 2016 - 04 OCAK 2017 / TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)
SAHİL GÜVENLİK EGE ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞININ ENGELLİ İŞÇİ ALIM TALEBİ
S.NO
MESLEK ADI
BAŞVURUDABULUNACAK ADAYLARIN ÖĞRENİM DURUMU
İŞGÜCÜ
SAYISI
Mesleki eğitim veren liselerin Makine, Makine Teknolojisi, Makine Bakım
TAKIM-AVADANLIK
Onarım, Motor, Metal, Metal Teknolojisi, Torna, Tesviye, Torna-Tesviye,
Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Tesisat Teknolojisi, Sıhhı Tesisat, Soğutma
1
BAKIM ONARIMCISI
1
Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekarasyon, İnşaat, İnşaat
(TERSANE)
Teknolojisi, İş Makinaları Bakım Onarım bölümleri mezunu adaylar
başvurabilir.
Mesleki eğitimi veren liselerin Bilgisayar, Bilgi İşlem, Bilgisayarlı Muhasebe,
2
BÜRO İŞÇİSİ
Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi, Muhasebe bölümü mezunu veya
1
lise mezunu olup 3308 Sayılı Kanun kapsamında Bilgisayar, Bilgisayarlı
Muhasebe alanlarında MEB onaylı sertifikaya sahip olan adaylar başvurabilir
YUKARIDABELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE
1- Başvurular 26 Aralık 2016 - 04 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr.) aracılığıyla yapılacaktır.
2- Türk vatandaşı olmak,
3- 18 Yaşını tamamlamış olmak,
4- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) girmiş olmak,
5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edim ifasına fesat karıştırma, suçta kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
7- Durumlarının ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
8- Sağlık durumunun çalışacağı pozisyona uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak.Sağlık Raporu İş Yeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirtilen sağlık raporu işyeri hekimi tarafından düzenlenecektir.
9- Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak şarttır.
10- İşe göndermede öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ıspat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısıyla, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyele durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
11- Adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.Adayların sınavları Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılacaktır. İş yeri tarafından yapılan sınavı kazanan adaylardan başarı sırasına göre, talep sayısı kadar tüm şartları eksiksiz yerine getiren adaylar işe başlatılacaktır. Yukardaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkan adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.