Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Çağrı Sonuçları Açıklandı

Kara Kuvvetler Komutanlığına dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay temini çağrı sonuçları açıklandı. Buna göre; 
 1. 2016 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin faaliyeti kapsamında çağrılan adayların, Geçerli (en son yapılan) KPSS P93 ve KPSS P3 sınav puanları esas alınmıştır. Kontenjanın 10 katı aday çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde sekseni P93 puanına göre; yüzde yirmisi P3 puanına göre en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmıştır. Bu kapsamda KPSS P93 puanı 68,08211; P3 puanı 65,57239 ve üzeri olan adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmıştır. Çağrılan adaylar Kayıt Kabul ve Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Bu faaliyetler aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde icra edilecektir.
 • Sınav yeri: Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (ETİMESGUT/ANKARA)
 • Sınav tarihleri: 02-20 Ocak 2017
 1. Adayların seçim aşaması faaliyetlerine katılacakları tarihlere ulaşmak için tıklayınız…
 1. Seçim Aşaması Faaliyetlerinde (Kayıt Kabul Faaliyetleri, Fiziki Yeterlilik Testi FYT) başarılı olan adayların mülakat sınav tarihleri bilahare www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.
 1. Başvuruda bulunan adaylardan sınavlara çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (ETİMESGUT/ANKARA) hazır bulunacaklardır.
 1. Adayların getirecekleri belgeler ve seçim aşaması ile ilgili diğer hususlar Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir. Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara ilave olarak, “Sınav Giriş Belgesi”nin yazıcı çıktısı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu    (3 adet)” doldurarak, sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.
 1. Adayların nüfus cüzdanı (kimlik), diploma, transkript, terhis belgesi vb. belgelerinin aslını; aslı yok ise noter onaylı suretlerini fotokopileriyle birlikte getirmeleri gerekmektedir. Asıl belgelerini veya noter onaylı belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
 1. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
 1. Askerlik hizmetini yapmayan adaylar sınavlara gelirken; son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin (askerlik şubesi veya e devlet üzerinden alınmış olan) aslını ve bir adet fotokopisini yanlarında getireceklerdir.
 1. Halen askerlik hizmetine devam eden;
 • Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği başvuru kılavuzu TABLO-3’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olması, aynı şekilde yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
 1. Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği başvuru kılavuzu TABLO-4’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olması gerekmektedir.
 1. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
 1. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
Seçim aşaması çağrı tarihleri ve yeri ile ön başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız…
Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu; (Bu belgelere başvuru kılavuzundan da ulaşılabilmektedir) ulaşmak için tıklayınız…  Doldurma talimatına ulaşmak için tıklayınız…
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (ETİMESGUT/ANKARA) ulaşım ve iletişim bilgileri için tıklayınız…
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız.
İlave sorularla ilgili irtibat numarası: (0 312) 562 11 11
(0 312) 562 15 08 (Belgegeçer)