TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Astsubay Alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığına Bordo Bereli Astsubay alacak.

Alınacak astsubaylarda ön lisans öğrenimi ve KPSS Ön Lisans alanından 50 ve üzeri almış olması özellikleri aranacaktır. İşte Bordo Bereli Astsubay başvuru şartları;


Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilecek?

 • Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 ön lisans puanı” asgari 50 olmak,
 • En az iki yıl süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (Öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar, 
 • Askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl süreli fakülte/yüksekokulu bitirenler,
 • 1076 sayılı Yedek Astsubay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında yedek subay ve kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapmakta olanlardan (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.) bu kılavuzda belirtilen genel ve özel başvuru şartlarını taşıyan erkek adaylar başvurabileceklerdir. 

Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikler Nelerdir? 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle ön lisans eğitimini tamamlamış olanlar için yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olmak), lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular). 
 • En az 2 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Özel Kuvvetler Kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak. 
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Astsubay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre halen askerlik hizmetini yapanların askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak. 
 • Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak. 
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. 
 • Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak,
 • Ülkemizce; Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 • Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi”ne başlamış olsalar bile bu durumları ne zaman tespit edilirse edilsin eğitim ile ilgili ilişkileri derhal kesilip ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

Muvazzaf Astsubay Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Adaylar ön başvuruları 01-30 Kasım 2016 (saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

daha fazla bilgi için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.
Başvuru yapmak için tıklayınız.