Hava Kuvvetleri Pilot Alımı İçin Başvurular Başladı

Hava Kuvvetleri Pilot Alımları başladı. Başvurular online olarak yapılacak olup son başvuru tarihi 2 Aralık olarak duyuruldu. Buna göre En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunu olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar arasından temin yapılacaktır. 
Hava Kuvvetleri Pilot Alımı için gerekli şartlar şu şekildedir;

BAŞVURU KOŞULLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olmak
veya en az dört yıl süreli Tablo-1’de belirtilmiş mühendislik bölümlerinde eğitim veren fakülte ve
yüksekokullardan mezun olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilot lisansına sahip olmak
(yurtdışındaki üniversitelerden belirtilen bölümlerden mezun olup denkliği YÖK tarafından onaylanmış
ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olanlar dahil),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1984 sonrası
doğumlu olmak),
ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul
edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi,
annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

GİRİŞ KOŞULLARI:
a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,
b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış
veya çıkarılmamış olmak,
c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii
mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul
edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi,
annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
e. Yapılacak olan mülakat sınavında başarılı olmak,
f. Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak,
g. Vücut kitle endeksi 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve 29 kg/m2 dahil) arasında olmak
(Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1,8*1,8)=24,69-limit içi),
ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık
Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori-1 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir /
Kategori-2 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-3 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir”
raporlarından birine sahip olmak,
h. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı
tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli
nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları
kabul edilmez/iptal edilir.

Hava Kuvvetleri Pilot Alımı Başvurusu yapmak için tıklayınız.