Hava Kuvvetler Astsubay Alımları Başladı

2016 yılının son ayına yaklaşırken Hava Kuvvetleri Astsubay alımlarına başvurular başladı. Buna göre başvuru adayının en az önlisans ve KPSS'den en az 60 puan alması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren adaylar Fiziki Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi, Genel Sağlık Muayenesi ve Mülakat Aşamalarından geçecektir. Tüm mülakat bölümlerini başarıyla bitiren adaylar 1 yıllık deneme süresi ile göreve başlarlar. Deneme süresi bittikten sonra ise 10 yıl boyunca hizmete tabi tutulur. Bu süre zarfında alınacak maaş ile çeşitli tazminatlar ve zamlarda uygulanacaktır. Buna göre 2016 yılı Hava Kuvvetleri Astsubay Maaşları ise 2.640 TL ile 3.550 TL arasında olmaktadır.
Hava Kuvvetleri Astsubay Alımı için başvuru koşulları şu şekilde;

BAŞVURU KOŞULLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
b. Kaynak olarak TABLO-1’de belirtilen fakülte/yüksekokul lisans bölümlerini veya meslek
yüksekokullarının ön lisans programlarından birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak,
c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
ç. Ön lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme Sınavı
KPSSP93 puan türünden 60, lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme
Sınavı KPSSP3 puan türüne göre en az 60 ve üzeri almış olmak,
d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 2016 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;
(1) TABLO-1’de belirtilen ön lisans programlarından mezun olanlar için yirmi beş yaşını
(01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,
(2) TABLO-1’de belirtilen lisans programlarında mezun olanlar için yirmi yedi yaşını
(01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,
e. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş,
FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi,
babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

GİRİŞ KOŞULLARI:
a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,
b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak,
c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları
kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii
mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum
olmamak,
d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş,
FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi,
babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam
notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik
hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin, sıralı üstlerinden muvazzaf astsubay olmaya layık
olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi,
kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.
f. Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev yapmış olup
müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların yukarıda belirtilen diğer
şartları sağlamaları şartıyla başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olanların sıralı üstlerinden muvazzaf ve sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.
g. TABLO-2’de belirtilen boy-kilo sınırları içinde olmak,
ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık
Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak,
h. Yapılacak olan fiziki yetenek değerlendirme testinde ve mülakat aşamasında başarılı
olmak,
ı. Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.
NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından
uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli
nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların
müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.