Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Başvuruları Başladı

2016 yılının son günlerine yaklaşırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı yapacağını duyurdu. 2537 brüt maaş alacak sözleşmeli er adayları görev süresince maaşlarında artışta olacağı belirtildi. Ayrıca yurtdışı görevlendirmelerinde ayrıca harcırah ödenecektir. Deniz Piyade (Amfibi Komando) sınıfında olan Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Erlere Türkiye ya da Yurtdışında görev yaptığı yere göre ilave ödemeler yapılacaktır. Yayınlanan ilana göre Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er başvurusu şu şekilde;

2016 Yılı 4. Dönem Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak
 • İlköğretim (Ortaokul) mezunları için; Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veya bitirmiş olmak, Askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olmak, En az İlköğretim (ortaokul-8 yıl) Mezunu Adayların Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmak istemeleri durumunda Mükellef Askerlik Hizmetine başlamış veya bitirmiş olmaları gerekmektedir.Askerlik yapmayan ilköğretim mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Ortaöğretim (Lise)/Önlisans/Lisans ve üzeri mezunlar için; Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veya bitirmiş olmak, Silah altında iken sözleşmeli er olarak seçilen lise mezunlarının, ön sözleşme imzalamalarına (sınav, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını müteakip eğitim birliklerine katılmalarına) kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak; bahse konu adaylar sözleşmeli er olarak temin edilerek ön sözleşme imzalamalarını müteakip mükellef askerlik hizmetinden ayrılarak sözleşmeli er oryantasyon kursuna alınacaklardır. Mükellef Askerlik hizmetinden kalan süreleri sözleşmeli er olarak tamamlattırılacaktır. Sözleşmeli Erlikte geçirilen sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.
 • Lise ve üzeri okul mezunu adaylar askerlik yapmadan Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmak için başvurabilirler. Sözleşmeli Er olarak görev yapacakları sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır. Bu adayların başvuru sonrası seçim aşamaları ve diğer işlemleri tamamlanana kadar (ön sözleşme imzalayana kadar) geçecek sürede mükellef askerliğe başlamaları durumunda; Ön sözleşme imzalamak üzere kendilerine yapılacak tebligata istinaden birliklerinden ayrılarak sözleşmeli er eğitimine katılacaklardır. Kalan askerlik süreleri sözleşmeli er olarak geçirecekleri süreden düşülecektir.Müracaat eden adayların Askerlik Şubelerine askerliklerinin ertelenmesi maksadıyla yazı yazılmamaktadır. Sadece ön sözleşme imzalayan erlerin bilgileri ASAL Daire Başkanlığına topluca bildirilmektedir.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş, 20 yaşından gün almış olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası ile-31 Aralık 1996 ve öncesi tarihlerinde doğanlar),
 • Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak
 • FETÖ/PYD, diğer terör  örgütleri  ve  aşırı  akımlar ile  herhangi  bir iltisak ve  irtibatı bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların birliklerince, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir. Hakkında “Sözleşmeli Er Olmaya Layık Değildir” kararı bulunan adaylara tebliğ, tertipli olduğu birliklerince yapılması gerekmektedir. Bu adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak
 • Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak
 • Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri yetkili hastanelerden “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLUR”, “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLUR, DALGIÇ/KURBAĞA ADAM OLUR” veya ”DENİZ PİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO) SINIFINDA SÖZLEŞMELİ ER OLUR” kararlı sağlık raporu almış olmak
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Başvuruları Başladı


2016 Yılı 4. Dönem Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.
 • Başvurular; 02 Kasım 2016 günü saat 18:00’da başlayıp, 22 Kasım 2016 Salı günü saat 23:59’a kadar devam edecektir
 • Başvurular için; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2016 yılı 4. Dönem Deniz Sözleşmeli Er Alımı’’ ile ilgili linke tıklanıp açılan sayfadan Sözleşmeli Er için başvuru yapılacaktır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifre aldığınız takdirde başvurunuz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte, başvurunun tamamlanmasını müteakip otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. Bu şifreyi kaybetmeyiniz ve not alınız. Hatalı giriş yapan adaylar, başvuru sonrasında şifreleri ile tekrar Aday Girişi kısmından girerek başvurularını silip yeniden başvuru yapabileceklerdir (başvuru süresi içinde)., Ayrıca bu şifreler yardımı ile seçim aşaması sonuçlarını da öğrenebileceklerdir.
 • Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.
 • Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek her türlü hukuki hususlardan adaylar sorumludur.
 • Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanmış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
daha detaylı bilgi için başvuru kılavunuzu inceleyiniz.
2016 Yılı 4. Dönem Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımına başvurmak için tıklayınız.