Özel Harekat Alımlarında Askerlik Şartı Kaldırıldı

672 Sayılı KHK'ya göre Polis Özel Harekat alımlarında askerlik şartı kaldırıldı.

Hükümetin daha önceden belirtilen 10000 Polis Özel Harekat alımı sonuçlandıktan sonra bir kanun daha ortaya çıktı. Bu kanunla bir önceki alımda belirtilen askerliğini yapmış şartı kaldırılarak askerliğini yapmayan adaylarında başvuru yapması kolaylaştırılmıştır.

Buna göre Madde 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası;
Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.” olarak değiştirilmiştir.