ULAŞIM VE İLETİŞİM


Tatvan Asker Hastanesi; Tatvan ilçesinin merkezinde Hidayet Mahallesi - Lise Caddesi’ndedir.

Adresimiz
E-mail
Hastane Santrali
Belgegeçer
Acil Servis
Randevu Merkezi
: Tatvan Asker Hastanesi Baştabipliği Hidayet Mahallesi Lise Caddesi 13200-Tatvan/BİTLİS
: ashst.TATVAN@tsk.tr
: 0 ( 434 )  827 9923 / 0 ( 434 ) 827 8376
: 0 ( 434 ) 827 6916
: 0 ( 434 ) 828 0112
: 0 ( 434 ) 827 5619