Sözleşmeli erliğe kimler başvurabilir? Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli er, askerlik hizmetini yerine getirmiş ya da getirmemiş, 20 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm gençlerin yapabileceği, karşılığında belirli bir ücret alacağı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan bir rütbedir. Sözleşmeli erliğe başvuru için gerekli şartları yerine getirmek ve online başvuru yapmak gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adayları mülakatlara çağrılmaktadır. Bu mülakatta başarılı olanlar muayeneleri için hastanelere sevk edilmektedir. Sağlık yönünden "Sözleşmeli Er Olur. Komando Olur." ibaresi alan adaylar eğitim için beklemeye başlar ardından eğitim yerlerine davet edilen adaylar başarılı oldukları takdirde asıl birliklerine atanır.

Sözleşmeli er başvuru koşulları nelerdir?


 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
  • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
  • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
  • 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sözleşmeli Er  Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.