(1)     Adaylar ön başvurularını TABLO 1’deki (aşağıda) faaliyet  takvimine uygun olarak            Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Sözleşmeli Er Olma Dilekçesi bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2016 yılı içerisinde tekrar yayımlanacaktır.

                   (2)     Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

                   (3)     Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.


UYARI: Genel ağ (internet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

S.NO.
FAALİYET
TARİH
AÇIKLAMA
1
Ön başvuruların yapılması (*)
Kılavuzun yayımlanmasından itibaren
Genel ağ (İnternet)
2
Ön başvuru sonuçlarının ve sınav tarihlerinin yayımlanması (**)
Başvuruların alınmasını müteakiben yayımlanacaktır.
Genel ağ (İnternet)
3
Başvuru evraklarının incelenmesi, kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatın icrası (**)
01 Ocak 2016 tarihinden sonra, genel ağdan ilan edilen tarihlerde icra edilecektir.
K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı

(*)      Aday ön başvuruları kılavuzun yayımlanmasından tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Adayların ön başvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.

          Adaylar, 2016 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere ön başvuru yapacaklardır. Adayların ön başvurusu, 2016 yılında seçim aşaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2016 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu 2016 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir.)

(**)    Ön başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.


NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.