Sözleşmeli er sınavına giderken gerekli olan belgeler nelerdir?

Sözleşmeli er sınavına giderken gerekli olan belgeler

GÜNCELLENME TARİHİ: 15/12/2018 - 17:10
UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.
 • Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. 
  • Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (internet) adayın ön başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,
  • Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (Sözleşmeli er başvuru dilekçesi)
  • Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı
  • Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Sözleşmeli er nitelik belgesi)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk). (Açıklama: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.)
  • Öğrenim diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir) (Açıklama: Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.)
  • Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;
   • Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,
   • Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).
  • Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı,  elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),
  • Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,
  • Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
  • “Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu); ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname (Örneği EK-B’dedir),
  • Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu : Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı tek hekim sağlık raporu (Örneği EK-C’dedir),
  • Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-4): Güvenlik soruşturmasına esas olan form güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 2 adet çıktı alınarak (dosyaya takılmayacak olup elden teslim edilecek), (Sözleşmeli er güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu)
Sözleşmeli er mülakatları hakkında mülakatlara giren bir yazarımızın Sözleşmeli Er Mülakatları Nasıl Yapılır? adlı yazısını okumanızı tavsiye ederiz.