Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

                    (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü:

                            Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.


                   (2)     Ön Sağlık Muayenesi:

                            (a)     Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.   
          

                           
                            (b)     Bu muayenede;

                                      (I)      Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak,
                                      (II)     Vücudun herhangi bir yerinde jilet, yanık, ameliyat vb. izler bulunmamak,

                                      (III)    Yazlık kıyafet giyildiğinde; vücudun görünen yerlerinde 20cm2’’den büyük, görünmeyen yerlerinde 50cm2’den büyük veya büyüklüğüne bakılmaksızın dini, siyasi, cinsellik ve şiddet içerikli dövme bulunmamak,
         
                                      (IV)    Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

                                      (V)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülmektedir. Boy, kilo oranlarında istenilen standartlar ile boya göre olmanız gereken en üst ve en alt kilo ölçüleri Sözleşmeli Er Boy ve Kilo Tablosu .

                            (c)     Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

                    (3)     Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

                            (a)     Fiziki kabiliyet testi (FKT); bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

                            (b)     Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Sözleşmeli Er Fiziki kabiliyettesti standartları .

                            (c)     Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.
                            (ç)     Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

                            (d)     Adayların FKT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

UYARI: FKT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. Sağlık durumu nedeniyle FKT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

NOT  : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).


                   (4)     Mülakat (Görüşme):

                            (a)     Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

                             (b)     Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.


                            (c)     Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.