sözleşmeli erbaş ve erler, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevlerin aynısını yapmak üzere, belirli bir ücret karşılığında kritik ve uygun görülen erbaş ve er kadrolarında bulunan asker kişilerdir.

Sözleşmeli Er Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az ilköğretim mezunu olmak
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2016 tarihi itabiriyle 25 yaşını geçmemiş olmak
 • En az lise ve yurt dışında dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamış veya tamamlamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşını bitirmemiş olmak
 • Askeri okullardan veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak
 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak istihdam edilmemiş olmak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
  • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
  • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
  • 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Sözleşmeli Er Nitelik Belgesi) almış olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (Sözleşmeli Er Boy ve Kilo Tablosu) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “…sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. ​
UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.