Sözleşmeli Er Başvuru Sonuçlarına Nereden Ulaşabilirim?

Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

                   (1)     Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr/ genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına faks ile müracaat etmeleri adayların lehine olacaktır).


                   (2)     İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (muhtemel tarihler TABLO-1’dedir) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.