Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

                   (1)     K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında Cebeci/ANKARA yapılan Sözleşmeli Erbaş ve Er temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için idarece belirlenmiş olan listeden tercih ettiğiniz asker hastanesinden “Sözleşmeli Er Olur” kararlı Sağlık Kurulu raporu almanız gerekmektedir. Sivil hastanelerden alınan sağlık raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Sağlık işlemleriniz için asker hastaneleri tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

                   (2)     Tercih ettiğiniz asker hastanesine adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç mesai günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş mesai gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

                   (3)     Hastane işlemlerinizi bitirme süreniz (sağlık kurumundan kaynaklı sebepler hariç), hastaneye müracaatın kabul edildiği tarihten itibaren en fazla 10 gündür.

                   (4)     Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan, hastane işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.

                   (5)     Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan rapor ön bildirim belgesi adaylarda kalacak, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gönderilmeyecektir. Asıl sağlık kurulu raporları hastaneler tarafından K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gönderilmektedir.

                   (6)     Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;

                            (a)     Birinci kontrol (itiraz) muayenesi için sevk edilmek üzere hastaneden almış olduğunuz olumsuz kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi,  2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve itiraz muayenesi için olumsuz rapor aldığınız hastane hariç tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini (GATA Haydarpaşa, Kasımpaşa, Gümüşsuyu, GATA Ankara, Mevki, Beytepe, Etimesgut, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Gölcük, Çorlu, Balıkesir, Isparta, Van ve Girne) ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçeniz ile ön rapor tarihinden itibaren üç gün  içerisinde K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvurmanız gerekmektedir.

                            (b)     Birinci kontrol (itiraz) muayenesi sonucunda da olumsuz rapor almanız halinde işlemleriniz sonlandırılacaktır. Birinci kontrol (itiraz) muayenesi sonucunda olumlu rapor almanız durumunda ise ikinci kontrol (hakem) muayenesi için sevk edilmeniz gerekmektedir. Sevk evrakının hazırlanması için birinci kontrol (itiraz) muayenesinin olumlu kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve rapor aldığınız hastaneler hariç itiraz muayenesi için tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçeniz ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına birinci kontrol (itiraz) muayenesinden almış olduğunuz ön rapor tarihinden üç gün  içerisinde şahsen başvurmanız gerekmektedir.


                    (7)     Sağlık raporu itiraz işlemleri kapsamında kendi tercihinizle sevk edildiğiniz üç hastanenin ikisinden olumlu sonuç alırsanız adaylık işlemleriniz devam edecek, olumsuz sonuç almanız halinde adaylık işlemleriniz sonlandırılacaktır. İki olumsuz rapor sonucunda sonlandırma işlemine idari başvuru/itiraz hakkınız bulunmamaktadır. Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.